top of page
5O4A4685_Fotor - kópia.jpg

MANUŠA

Spev / Voice: Júlia Kozáková 

Husle / Violin: Viliam Didiáš 

Cimbal / Cimbalom: Ľubomír Gašpar 

Viola / Viola: Vojtech “Bélu” Botoš 

Kontrabas / Double Bass: Ján Rigo
Gitara / Guitar: Zsolt Varady 


Zvuková réžia a mastering / Sound engineer:  Petr Prokop 


Fotografie / Photos: Ondrej Irša, Róbert Bošeľa
Maľby / Paintings: Dáša Veselovská 

Grafika / Graphic design: Tamara Szomolányiová 


Nahralo a vyrobilo / Recorded and released by: 
Tonstudio Rajchman 2022

Za finančnú podporu veľmi pekne ďakujem Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Bratislavskému kraju. 

I GLADLY ANNOUNCE MANUŠA RECEIVED RADIO HEAD AWARD FOR THE BEST SLOVAK WORLD MUSIC OF 2022! 

336661473_1229170027703929_5337353944355542504_n.jpg

Manuša znamená v rómskom jazyku ľudia. 

Ľudia, predkovia Rómov, nám zanechali piesne na vytvorenie tohto albumu. Napísané životom a potvrdené mnohými generáciami. Poklad. Ľudia sme aj my všetci bez ohľadu na pôvod, či farbu pleti. Žijeme spolu na jednej zemi a máme mnoho inakostí a zvláštností, ktorými sa môžeme vzájomne obohacovať. A tak sa stalo aj mne, človeku bez rómskych koreňov, že ma na mojej ceste obohacujú rómske tradičné piesne. Očaruje ma ich hĺbka, jednoduchosť a nespútanosť. Učia ma, že smútok je rovnako krásny a potrebný ako radosť. Tieto piesne som prijala do svojho života, a preto sú už aj mojou súčasťou. Citlivo s láskou a rešpektom si ich dovoľujem interpretovať na mojom prvom albume. 

Želám si, aby sme sa nechávali obohacovať darmi iných a delili sa o tie svoje. 

Je to neuveriteľne bohatá a dobrodružná cesta. 

● ● ● 

Manuša means people in the Roma language.

People, the ancestors of the Roma, left us the songs to create this album. Written by life and confirmed by many generations. Treasure. We are all people, too, regardless of origin or skin color. We live together on the same Earth and have many differences and peculiarities that can enrich each other. And so it has happened to me, a person without Roma roots, that I have been enriched on my journey by Roma traditional songs. I am enchanted by their depth, simplicity and passion. They teach me that sadness is as beautiful and necessary as joy. I have adopted these songs into my life so they are now a part of me. With sensitivity, love and respect, I take the liberty of interpreting them on my first album.

I wish that we would let ourselves be enriched by the gifts of others and share our own. It is an incredibly rich and adventurous journey.

● 

Júlia

OBJEDNÁVKA CD ● ORDERING THE CD

CENA: 13€ ● PRICE: 13€
Poštovné vrámci SR zdarma, vrámci EU 3€  ● Shipping Europe 3€

Ďakujeme! Čoskoro Vás budem kontaktovať.

395187201_10218943925667973_8486890258257044301_n-1.jpg

Thank you, WOMEX 2023! 

logo_hc_black_sk_v2.jpg

V októbri som sa s projektom Manuša zúčastnila na najväčšom medzinárodnom world music veľthu, ktorý sa tento rok konal v

A Coruña v Španielsku - hneď vedľa nádherného oceánu. Bolo mi veľkým potešením! Bolo to nádherné ukončenie tohtoročnej vydatnej sezóny a som šťastná, že sa všetko vydarilo. 

Chcem sa poďakovať World Music Festivalu za podporu pred, počas a po WOMEXE (Jarka, Belka, Zuzka), UbBeat Platform za priestor a dôveru. 

​Túto udalosť sme mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore Bratiskavského kraja a Hudobného centra. 

Zahraničné koncerty v roku 2023

V uplynulom roku sme okrem domácich festivalov navštívili aj niekoľko cudzích krajín a festivalov. Stretli sme mnoho nových ľudí a podelili sme sa o hudbu, ktorá nám prináša radosť. Chcem sa poďakovať za pozvania na tieto podujatia a za množstvo zážitkov. 

Trefpunt Festival - Belgicko 

Musicastrada Festival - Taliansko 

Viljandi Folk Music Festival - Estónsko 

Celebrating Sanctuary - Birmingham, Clun (UK) 

Machynlleth Festival - Machynlleth 

Thank you Jan Hooze, Taarmo Norma, Julius Drake, Davide Mancini, Sid Peacock and Ruth Angell for having us. 

Ďakujem WOMUSK za podporu. 

Všetky mobility boli realizované vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia. 

​Ďakujem! 

Ďakujem Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za finančnú podporu formou štipendia, vďaka ktorej môžem pracovať na novom repertoári pre projekt Manuša .