top of page
212892853_106683215017006_8993070499830221100_n.jpg

O
GADŽE BAŠAVEN

Sme vášnivými priaznivcami rómskej kultúry, ktorá dnes čelí značnej stereotypizácii.  Našim odkazom je sprístupňovať rómsku hudbu čo najširšiemu publiku a podporiť tak kultúrny dialóg medzi minoritou a majoritou. Patrí k nám aj umelecko-vzdelávací projekt Aven Jekhetane, ktorým prinášame workshopy a koncerty pre žiakov základných a stredných škôl naprieč celým Slovenskom. Našim posolstvom je vzbudiť u žiakov záujem o kultúrnu inakosť, rozvíjať ich kritické myslenie a otvoriť im cestu k bohatstvu rómskej kultúry.
● ● ● 
We are passionate lovers of Roma culture. Sadly, still nowadays Roma culture faces a considerable amount of stereotypes or romanticization. Our message is to make Roma music available to the widest possible audience, promote cultural dialogue between minority and majority, and point out how misleading are stereotypical views. A part of our initiative is the educational project Aven Jekhetane, which brings workshops and concerts for primary and secondary schools across Slovakia aiming to raise awareness of cultural diversity, critical thinking and to raise their interest in Roma culture. 
● ● ● 
Julia Kozáková - spev / vocal
Libuša Bachratá - tanec / dance
Matúš Kyseľ - husle / violin
Peter Leto - cimbal / cimbalom
Pavol Viecha - gitara / guitar
Michal Smetana - kontrabas / double bass
Maroš Čižmárik - tanec / dance

VZDELÁVACÍ PROJEKT ● EDUCATIONAL PROJECT

AVEN JEKHETANE

O Gadže Bašaven

O Gadže Bašaven

+421 918 514 537

IBAN: SK63 1100 0000 0029 3813 3153

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page